τρέχοντα projects

Το TheTanagrasProject έχει ως κύριο στόχο:
α) την κατ’ αρχήν συλλογή όλου του σχετικού οπτικοακουστικού και γραπτού υλικού γύρω από τον Άγγελο Τανάγρα και την Ελληνική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών,
β) τη μελέτη του υλικού που θα συγκεντρωθεί και την ορθή οργάνωση του ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο,
γ) την προσεκτική και ευρωπαϊκών προδιαγραφών παρουσίαση του στο ελληνικό κοινό μέσα από γραπτές, οπτικές και οπτικοακουστικές κινήσεις προβολής και προώθησης του.

Το TheTanagrasProject εργάζεται πάνω στα παρακάτω υπο-projects: