Αφιέρωσα ψυχή τε και σώματι στην Ελλάδα, για την αλήθεια. Φέρτε με πίσω, στην πατρίδα μου...